Potřebné dokumenty ke stavebnímu povolení

Připravili jsme pro Vás seznam věcí, které jsou v Dašicích potřeba zajistit před zažádáním o stavební povolení.

 • Informace o pozemku (výpis z katastru nemovitostí)
 • Plná moc v případě potřeby
 • GasNet, s.r.o. – existence inženýrských sítí
 • Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. – existence inženýrských sítí
 • ČEZ Distribuce, a.s. – existence inženýrských sítí
 • CETIN a.s. – existence sítí
 • ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření k PD / smlouva o připojení
 • Krajská hygienická stanice Pardubického kraje KHS – stanovisko
 • MmP odbor životního prostředí – společné vyjádření + stanoviska (oddělení ochrany prostředí a souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu; popř. oddělení odpadů a ovzduší; popř. oddělení vodního hospodářství)
 • MmP odbor hlavního architekta – stanovisko
 • Odbor památkové péče – vyjádření k PD
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Posudek o hodnocení radonového indexu plochy zástavby
 • Podepsaný souhlas sousedů o umístění stavby
VZOR ŽÁDOSTI O POVOLENÍ Dokumenty k povolení (radon, sítě, apod.)

Užitečné informace

 • Hlavní architekt: Ing. arch. Miroslav Petráň
 • Telefon: 777 750 923
 • Projektant RD: Ing. Patrik Misař
 • Telefon: 777 904 048